• es
  • ca
  • en
  • repòs vegetatiu

    EL CICLE DE LA VINYA VI – Caiguda de la fulla i repòs vegetatiu

    Caiguda de la fulla i repòs vegetatiu Del mes de novembre fins a febrer estem en el conegut temps de repòs vegetatiu. Les condicions atmosfèriques condueixen a una menor activitat a la planta, es ralenteix l’absorció de nutrients per part de les arrels. Les fulles deixen de tenir l’activitat intensa que tenien a la primavera (es tornen d’un color marró o vermellós) i arriba un moment en què cauen. A partir d’aquí es dóna la parada hivernal, completant el cicle d’un any de la vinya. Poda La forma, la producció i la longevitat d’un cep depenen de la poda. Limitant …

    Continue Reading