• es
  • ca
  • en
  • fructificació

    EL CICLE DE LA VINYA III – Floració I fructificació

    Floració A finals de maig o principis de juny apareixen els embrions de les flors i la floració es produirà en ple mes de juny. Les flors, blanques i minúscules, s’obren, esperant ser pol·linitzades pel vent i els insectes. Una vegada la flor és pol·linitzada, es començarà a desenvolupar el gra de raïm. Es denomina a aquest fenomen “quallat”, amb la transformació de la flor en fruit. El quallat es completarà en 2 o 3 setmanes després de la floració. Si la vinya està sobre espatllera, s’emparren els sarments nous (Es pugen els filferros de l’espatllera) i continuen els tractaments preventius …

    Continue Reading