• es
  • ca
  • en
  • 3 foto niña bomba de vino ca

    La vida només pot ser compresa mirant enrere,
    però ha de ser viscuda mirant cap endavant.

    Sören Kierkegaard