• es
  • ca
  • en
  • 3-2 Judith Folch ca

    Judith Folch / La cura dels vins


    Ella és la responsable de celler , laboratori i control de qualitat de Celler Batea des del 2009 aportant la seva experiència i coneixements al Departament Tècnic. Un cop acabats els seus estudis d’Enologia ha desenvolupat una intensa tasca treballant per a diferents cellers en àrees com elaboració, control de maduració, anàlisis de laboratori etc .., conferint-li una rica visió global i polivalència que va ser el que ens va impulsar a demanar-li que s’unís al nostre projecte.